Familien Grimsmo JørgensenJeg er pedagog  og jobber som førstelektorstipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Jeg har min utdanning (Cand. polit.) fra Universitetet i Bergen i fagområdene pedagogikk, psykologi og sosialpedagogikk.

Jeg er brennende opptatt av barns utvikling, læring, sosialisering, tilknytning, oppdragelse, kommunikasjon, foreldrekompetanse, konflikthåndtering, mobbing og sosial kompetanse. Sammen med gode kollegaer utvikler jeg og tilbyr nå et nettkurs for barnehager og skoler i å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelse.

Jeg har arbeidserfaring med barn og unge både i grunnskolen, barne- og ungdomspsykiatrien, Statens barnehus og fra ulike institusjoner som driver med behandling av rusavhengighet.

I forskningsdatabasen CRISTin finnes en oppdatert oversikt over mine foredrag og publikasjoner.

Ta kontakt med meg på e-post eller telefon: (+47) 975 79 435.

 

Nedenfor kan du se ett de mange foredragene jeg har holdt!