Jeg er pedagog og jobber ved Høgskolen i Innlandet. Her forsker jeg på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing. Sammen med gode kollegaer har jeg utviklet nettkurset Skolemiljø og krenkelser.

Mobbing er et komplekst sosialt gruppefenomen som kan være krevende å forstå. Årsaken til at mobbing oppstår finner vi som oftest i miljøet. I dag har vi bred forskningsbasert kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Jeg holder foredrag om mobbing, inkluderende barnehage- og skolemiljø, klasseledelse, konflikthåndtering, kommunikasjon, oppdragelse, dialogiske samtaler med elever og foreldre, hjem-skole-samarbeid og andre temaer. Nedenfor kan du se et eksempel på et foredrag jeg holdt på et kurs i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Jeg har min egen side på Facebook, jeg er aktiv på Twitter og du finner meg på LinkedIn. I forskningsdatabasen CRISTin finnes en oppdatert oversikt over mine foredrag og publikasjoner. Har du spørsmål? Ta kontakt med meg på e-post eller telefon: (+47) 975 79 435.